സ്ഥലം അഡ്രസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർഇ മെയിൽ
ഓഫീസ് ശ്രീ. ജി. ആർ. അനിൽ ,
ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി , റൂം നമ്പർ . S-210 (Old 644) , രണ്ടാം നില , സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് , ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം
0471-23333719400662244min.food@kerala.gov.in
ഔദ്യോഗിക വസതി അജന്ത ,
രാജ്ഭവന് എതിർവശം, വെള്ളയമ്പലം , തിരുവനന്തപുരം
9400662244min.food@kerala.gov.in
PERSONAL STAFF OF MINISTER FOR FOOD AND CIVIL SUPPLIES AND LEGAL METROLOGY
തസ്തിക പേര്ടെലിഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഫാക്സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിപി പ്രദീപ് കുമാർ
0471-2333371
0471-2517270
9400066444
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ജയറാം ടി 0471-2333371
0471-2517262
9446443064
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നജിമുദീൻ എസ് 0471-2333371
0471-2518919
9447309235
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ബേബി കാസ്ട്രോ എ എൻ 0471-2333371
0471-2517271
9446380890