സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സുതാര്യം 
മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ  ഡൌൺലോഡ്  ചെയ്യുക
ഉണരൂ ഉപഭോക്താവേ ഉണരൂ പാക്കറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതും അളവ് തൂക്ക സംബന്ധമായ പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ

പുതിയ വാർത്തകൾ

ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതു ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന്റെ ചാർജ് ഓഫീസർ ആയി അഡീഷണൽ കൺട്രോളർ ശ്രീമതി. ആർ. റീനഗോപാലിനെ നിയോഗിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് സി എം ഒ പോർട്ടലുമായ ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് 8281698001 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. സന്ദർശന സമയം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ
വകുപ്പിന്റെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ദയവായി https://lmoms.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌ അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക