നിരാകരണം

ഈ പോർട്ടലിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കവും ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കോ ​​കേരളം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടായാല്, ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായാല് കൂടുതല് വിശദീകരണത്തിനായി ഉപയോക്താവിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് / ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടണം.
കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സംസ്ഥാന പോർട്ടലാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങൾക്കും, എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും സർക്കാർ, പൗരന്മാർ, വിദേശികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഒറ്റ ഏകാംഗ സ്രോതസ്സുകൾ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു. കേരള സർക്കാറിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും, കമ്മീഷനുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ബോർഡുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പോർട്ടലിൽ ഉള്ള ഉള്ളടക്കം. സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി ഡി ഐ ടി) ആണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ കേരള പോർട്ടൽ കൗൺസിൽ. ഈ പോർട്ടൽ ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (ടിസിഎസ്എൽ) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും കേരള സംസ്ഥാന ഐടി മിഷന്റെ (കെ.എസ്.ഐ.ടി.എം) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇ-ഗവേണൻസ് പ്ലാനിലുമാണ് മിഷൻ മോഡ് പ്രോജക്ട്.

നയങ്ങൾ

ഹൈപ്പർലിങ്കിംഗ് പോളിസി

ബാഹ്യ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള / പോർട്ടലുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ
ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കും പോർട്ടലുകളിലേക്കും ലിങ്കുകൾ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഈ ലിങ്കുകൾ താങ്കളുടെ സൌകര്യത്തിനു വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ (കെ.എസ്.ഐ.ടി.എം) അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെൻറ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി ഡി ഐ ടി) ലിങ്ക്ഡ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കവും വിശ്വസനീയതയും ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവശ്യമായി നൽകുന്നില്ല. ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ലിങ്കിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പട്ടികയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരമായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ ലിങ്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ലിങ്കുചെയ്ത പേജുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല.

മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകൾ / പോർട്ടലുകൾ എന്നിവ വഴി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ
ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഹോസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിർപറയുന്നില്ല, അതിനു മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ലിങ്കുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളും അപ്ഡേറ്റുകളും അറിയിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേജുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടലിന്റെ പേജുകൾ ഉപയോക്താവിൻറെ പുതിയതായി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു.

സ്വകാര്യതാനയം

നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ നിയമം എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നില്ല. സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം.

കുക്കികൾ

നിങ്ങൾ ആ സൈറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിലേക്ക് ഒരു വെബ് സൈറ്റ് അയയ്ക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറാണ് ഒരു കുക്കി. ഈ പോർട്ടൽ ‘ഒരു സെഷൻ കുക്കികൾ’ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കുക്കികൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയില്ല.

ഇ-മെയിൽ മാനേജ്മെന്റ്

ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ, കൂടാതെ ഒരു മെയിലിംഗ് പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അത് വെളിപ്പെടുത്തില്ല.

വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം
മറ്റേതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വിവരത്തിനായി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അത് നൽകാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും എന്ന് അറിയിക്കും. ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ഈ തത്ത്വങ്ങളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക വഴി വെബ്മാസ്റ്റർക്ക് അറിയിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയിൽ “വ്യക്തിഗത വിവരം” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതോ യുക്തിസഹമായി കണ്ടെത്തിയതോ ആയ ഏതൊരു വിവരത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പെയ്മെന്റ് റീഫണ്ട് & കാൻസലേഷൻ പോളിസി
ഒരിക്കൽ പണം അടച്ച ഫീസ് വിജയകരമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായ ബിൽ പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾക്കായി മടക്കി നൽകില്ല.
അപേക്ഷകളുടെ / ബിൽ പേയ്മെന്റുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് രസകരമല്ല.
അടച്ച തുക ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി തീര്പ്പാക്കാം.
ഈ അക്കൌണ്ടിലെ നഷ്ടം ഗവൺമെന്റോ ബാങ്കുകൾക്കോ ​​പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്മാർ വഴിയോ വഹിക്കുകയില്ല.
എന്നിരുന്നാലും വിജയകരമായി വിജയിക്കാത്ത ഇടപാടുകൾക്കായി ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഫണ്ട് നൽകും.